Διαδικτυακός Τόπος Υποστήριξης
Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
(συμπεριλαμβάνονται Διπλωματικές Εργασίες και άλλα θέματα)
που διδάσκονται από τον Καθ. ΕΜΠ Κ.Χ. Γιαννάκογλου

Προπτυχιακά Μαθήματα

 1. Αριθμητική Ανάλυση του 4ου Εξαμήνου
 2. Θερμικές Στροβιλομηχανές του 6ου Εξαμήνου
 3. Μέθοδοι Αεροδυναμικής Βελτιστοποίησης του 7ου Εξαμήνου
 4. Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής του 8ου Εξαμήνου
 5. Υπολογιστικό Θέμα του 8ου Εξαμήνου
 6. Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές του 9ου Εξαμήνου

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

 1. Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες και του ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική (παρέχεται και στα δύο ΔΠΜΣ, ταυτοχρόνως):
  1. Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές του 2ου Τετραμήνου
 2. Στο πλαίσιο του ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική :
  1. Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης του 1ου Τετραμήνου
  2. Γένεση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων του 2ου Τετραμήνου

Διπλωματικές Εργασίες (Ολοκληρωθείσες και Προτεινόμενες)

 1. Ολοκληρωθείσες Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες (επιβλέπων Κ. Γιαννάκογλου) ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ !!!
 2. Περιλήψεις Ολοκληρωθεισών Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών (επιβλέπων Κ. Γιαννάκογλου) ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ !!!
 3. Προτεινόμενες Προπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες (επιβλέπων Κ. Γιαννάκογλου) ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ !!!

Διδακτορικές Εργασίες (Ολοκληρωθείσες)

 1. Περιλήψεις Ολοκληρωθεισών Διδακτορικών Διατριβών (επιβλέπων Κ. Γιαννάκογλου) ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ !!!

Ωρολόγιο Πρόγραμμα - Συνεργασία με σπουδαστές

 1. ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ:
  Δευτέρα: Μέθοδοι Αεροδυναμικής Βελτιστοποίησης(12:45-14:30, Κτίριο Ο), Θερμικές Στροβιλομηχανές (15:15-17:00, Αμφ. 030).
  Τρίτη: Λειτουργικά Συστήματα και Γλώσσες Προγραμματισμού (8:45-10:30, ΕΠΥ Σχολής), Αριθμητική Ανάλυση (10:45-12:30, Αμφ. 015), Προχωρημένες Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης (18:15-20:00, Κτίριο Ο).
  Τετάρτη: Θερμικές Στροβιλομηχανές (10:45-12:30, Αμφ. 030), Μέθοδοι Αεροδυναμικής Βελτιστοποίησης(17:15-19:00, Κτίριο Ο).
  Πέμπτη: Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές (10:45-12:30, Κτίριο Ο), Αριθμητική Ανάλυση (15:15-17:00, Αμφ. 015).
  Παρασκευή: Υπολογιστικές Μέθοδοι στις Στροβιλομηχανές (10:45-12:30, Κτίριο Ο).


 2. ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ: Δευτέρα: Θερμικές Στροβιλομηχανές (10:45-12:30, Αμφ. Α), Αριθμητική Ανάλυση (18:15-20:00, Αμφ. Α).
  Τρίτη: Αριθμητική Ανάλυση (10:45-12:30, Αμφ. Δ), Θερμικές Στροβιλομηχανές (12:45-14:30, Αμφ. Α) ).
  Τετάρτη: Γένεση και Προσαρμογή Υπολογιστικών Πλεγμάτων, ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική (15:15-18:00, Κτίριο Ο, πρώτος όροφος).
  Πέμπτη: Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης, ΔΠΜΣ Υπολογιστική Μηχανική και ΔΠΜΣ Εφαρμοσμένες Μαθηματικές Επιστήμες (18:15-21:00, Κτίριο Ο, πρώτος όροφος).
  Παρασκευή:
  Σημείωση: Το μάθημα Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής δεν έχει καθορισμένες ώρες διδασκαλίας, αλλά σεμινάρια που ανακοινώνονται κατά περίπτωση.

Ερευνητικές Δραστηριότητες

Επισκεφτείτε το σχετικό διαδικτυακό τόπο (στην Αγγλική γλώσσα)

Κυριάκος Χ. Γιαννάκογλου,
Καθηγητής ΕΜΠ,
Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών,
Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Προσωπικό e-mail: kgianna@central.ntua.gr,
e-mail Υποστήριξης Μαθημάτων: kcgcours@central.ntua.gr
Τηλ. 210-772-1636,
Τηλ. Συνεργατών/Μεταπτυχιακών Σπουδαστών 210-772-1468,
Fax 210-772-3789,
(Το γραφείο του κ. Γιαννάκογλου βρίσκεται στον τρίτο όροφο του Κτιρίου της Σχολής Μηχανολόγων, Κτίριο Ε)

Last Update: Dec. 29, 2016.